Το Επιμελητήριο Άρτας θα υλοποιήσει το Έργο «Αναβάθμιση δεξιοτήτων των ανέργων μέσω Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων στην περιοχή εφαρμογής της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας της Στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ – ΕΚΤ του Leader της ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε.».
Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η απόκτηση και διεύρυνση επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων από ανέργους, η απόκτηση σχετικής πιστοποίησης ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας σε κλάδους της περιφερειακής οικονομίας με αναπτυξιακή δυναμική και προοπτικές απασχόλησης, καθώς και η παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της προοπτικής για ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Οι στόχοι της πράξης είναι:

- Η πρόληψη και η αντιμετώπιση της ανεργίας και ιδίως της μακροχρόνιας μέσω της θεωρητικής κατάρτισης και της πρακτικής άσκησης των ανέργων επικεντρωμένης σε θέματα:
α)Αγροδιατροφής, που περιλαμβάνει την παραγωγή και μεταποίηση στους τομείς: ελαιούχων προϊόντων, γαλακτοκομικών προϊόντων, μελιού, φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών.
β) Υπολογιστών πωλήσεων και marketing αγροτικών προϊόντων και τροφίμων και
γ) Βιομηχανία της εμπειρίας, που συμπεριλαμβάνει τον τουρισμό και τον πολιτισμό, καθώς και της παροχής
συμβουλευτικής υποστήριξης και της πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης.
- Η ποιοτική αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων των ωφελούμενων μέσω προγραμμάτων κατάρτισης που ανταποκρίνονται στα σύγχρονα δεδομένα.

Οι ωφελούμενοι είναι 34 άνεργοι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτου ηλικίας, φύλου και εκπαιδευτικού επιπέδου,  προερχόμενοι από την περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ-ΕΚΤ στην περιοχή υλοποίησης του ΤΑΠΤοΚ-Leader της ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. ΟΤΑ, που διαμένουν στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, εκτός της Δημοτικής Κοινότητας Αρταίων .

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της Πράξης θα υλοποιηθούν στοχευμένα προγράμματα κατάρτισης διάρκειας 400 ωρών το καθένα, στα εξής θεματικά αντικείμενα:

Α. Στέλεχος Επεξεργασίας και Μεταποίησης Αγροτικών Προϊόντων και Υγιεινής Τροφίμων και 

Β. Digital Marketing - Χρήση Τεχνικών και Εργαλείων Media Marketing.

 

Με την ολοκλήρωσή των προγραμμάτων κατάρτισης οι ωφελούμενοι θα οδηγηθούν σε εξετάσεις πιστοποίησης των αποκτηθείσων γνώσεων και δεξιοτήτων, οι οποίες θα διενεργηθούν από διαπιστευμένο φορέα, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024.

Footer Image